Drobečková navigace

Úvod > Jídelníček > Platba stravného

Platba stravného

 

Vážení rodiče,

z důvodu výrazného růstu cen potravin, dochází od 1. 1. 2023 k navýšení ceny u přesnídávky o 2,- Kč.

 

 

původní cena

cena od 1. 1. 2023

Kategorie MŠ 3-6 let

přesnídávka

9,00 Kč

11,00 Kč

oběd

20,00 Kč

20,00 Kč

svačina

9,00 Kč

9,00 Kč

celkem

38,00 Kč

40,00 Kč

Kategorie MŠ 7 let

přesnídávka

10,00 Kč

12,00 Kč

oběd

24,00 Kč

24,00 Kč

svačina

9,00 Kč

9,00 Kč

celkem

43,00 Kč

45,00 Kč

 

 

 

Žádáme strávníky, kteří hradí stravné inkasem z účtu, aby si zajistili dostatečný limit pro inkaso na svých účtech. Děkujeme za pochopení.

 

 

                                                        Gablerová Jana, vedoucí školní jídelny

 

PLACENÍ STRAVNÉHO

Stravné se po uhrazení zálohy vybírá za skutečně odebranou stravu v měsíci minulém (za měsíc září na začátku října, za měsíc říjen na začátku listopadu, atd.), a to na začátku každého měsíce, nejpozději do 10. dne v měsíci.

 

Platba inkasem z účtu (bezhotovostně) – rodiče si  musí dát ve své bance povolení k inkasu  

ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600 . V případě udání limitu počítejte cenu 1 oběda x 23 dnů. Dětem, které již MŠ navštěvovaly, inkaso automaticky pokračuje.

 

Při neuhrazeném inkasu je možné stravné uhradit i jednorázovým příkazem ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní  č. 22808764/0600 s uvedením   variabilního symbolu strávníka - je možné využít i na zaplacení zálohy.

 

Platba hotově  -  v kanceláři školní jídelny Dlouhá 56,  a to 3. - 5.  pracovní den každého měsíce (přesné termíny budou vždy ještě dány na vědomí).  Žádáme rodiče, aby dodržovali dané termíny výběrů!

 

V případě neuhrazení stravného v daném termínu bude pozastaveno posílání stravy do MŠ!

 

Telefon ŠJ: 556 709 060, 734 151 735, 553 038 091

E-mail ŠJ: jidelna-dlouha56@zsjubilejni.cz