Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Třídní rituály

Třídní rituály

 

  • Při příchodu do MŠ

·       Děti se s paní učitelkou přivítají, rodiče nachystají dítěti skleničku s pitím na jeho značku, popřejí si pěkný den a navzájem si zamávají.

  • Ranní chvilky

·       Nabídnutí her a činností v herních koutcích, individuální úkoly.

·       Denně zařazujeme protahovací a dechová cvičení, pohybové hry.

·       Jakmile je ve třídě nachystaná na stolečku svačinka, tak děti průběžně posvačí          

  • Svačina

·       Děti si chystají svačinu samy podle chuti. V mističce mají nachystanou pomazánku, kterou si děti natírají samy na pečivo.

        Nabízíme, nenutíme, ochutnáme.

·       Děti si mohou volit mezi mléčným nápojem a čajem.

     

  • Řízené skupinové činnosti

·       Řešíme i naše problémy, prožíváme radosti, události. Činnosti vycházejí z témat a podtémat  ročního plánu,

        jsou rozpracovány v týdenních blocích.

·       Před odchodem na pobyt venku si děti připraví talíř a příbor k obědu.

 

  • Pobyt venku

                     Pobyt na zahradě MŠ nebo cílená vycházka do okolí. Program: rekreační a sezonní činnosti, pozorování života a změn v přírodě,

                     činnosti lidí, poznáváme naše město a okolí, sběr přírodnin, pohybové a hudebně pohybové činnosti.

 

  • Chvilka před obědem

·       S úsměvem si popřejeme dobré chutnání.

·       Po jídle si děti samy odnášejí použité nádobí, učí se setřít případně zbytky stravy do připravené nádoby

·       Děti nenutíme, ale motivujeme je k ochutnání i málo oblíbených pokrmů.

 

  • Chvilka před spaním

·       V ložničkách se ukládají děti k poslechu pohádky / čtení pohádky, oslovujeme každé dítě, nechybí ani pohlazení či nějaká legrácka 

        (polechtání, prstem malovaná hvězdička na čelo pro dobré spaní…).  

·       Resktujeme individuální potřebu spánku. Starší děti, pokud neusnou, nemusí ležet celou dobu na lehátku. Mohou se zapojit

        do nabízených odpoledních aktivit.

 

  •  Odpolední svačina            

·       Je nabízena postupně, tak jak se děti probouzejí.

 

  • Odpolední činnosti

·       Činnosti podle výchovně vzdělávacích plánů na třídách. Dokončení započatých prací.

·       Vyžadujeme po dítěti, aby si před odchodem domů uklidilo hračku, se kterou si hrálo.

·       Nabízíme rodičům přístup do třídy, aby si dítě mohlo dohrát.

 

  •  Při odchodu z MŠ

·       Děti se rozloučí podáním ruky, pohledem do očí, slovním či osobním pohlazením.